VETERINARSKA KLINIKA
O NAMA
POSLOVANJE
USLUGE
SAZNAJTE VIŠE
KONTAKT
 
ANESTEZIJA


Jedno od najsavremenijih dostignuća u medicini uopšte, predstavlja upotrebu anestetika pri izvođenju hirurških zahvata. To nam omogućava da Vaš ljubimac ne oseća bol prilikom izvođenja operacije. Sve hirurške intervencije zahtevaju određeni vid anestezije da bi se postigla adekvatna relaksacija pacijenta i da bi se hirurška intervencija obavila što sigurnije, brže i bezbolnije.

Gasna ili inhalaciona anestezija se za sada smatra najsigurnijim vidom anestezije u maloj praksi. Ovaj vid anestezije omogućava da se anestetik dozira prema potrebama hirurga i zdravstvenom stanju same životinje. Za razliku od inhalacione, inekciona anestezija ne može dobro da se kontroliše. Nepredvidivost delovanja inekcionih anestetika i slaba kontrola nakon što je početna doza data i dalje ostaju glavni nedostaci u poređenju sa inhalacionim anesteticima. Takođe, u hitnim slučajevima kada dođe do zastoja rada kardiorespiratornog sistema, veštačko disanje i reanimacija su jedino mogući sa aparatom za inhalacionu anesteziju. Neke operacije je i nemoguće izvoditi bez gasne anestezije kao što je na primer hirurška korekcija dijafragmatske hernije i operacije na i u grudnoj duplji. Oporavak životinja koje su bile u gasnoj anesteziji je brži i lakši.