VETERINARSKA KLINIKA
O NAMA
POSLOVANJE
USLUGE
SAZNAJTE VIŠE
KONTAKT
 
EKSTERNI FIKSATORI


Eksterna fiksacija je jedan od načina stabilizacije fraktura.

Ovaj metod fiksacije je u poslednje vreme u ponovnoj ekspanziji zbog potrebe za minimalno invazivnim fiksacijama ( u zoni frakture ).

Eksterna fiksacija omogućava rano vraćanje noge u funkciju. Implanti zauzimaju minimalni prostor u tkivu. Glavni segmenti koji obezbeđuju čvrstinu se nalaze spolja.

Indikacije za eksternu fiksaciju su:
 • Frakture sa puno fragmenata
 • Pogrešno srasle frakture ili one koje nisu srasle
 • Otvorene frakture
 • Ugaoni deformiteti
 • Dodatna fiksacija
 • Transartikularna fiksacija
 • Frakture mandibule
 • Jednostavne frakture
Faze fiksacije su:
 1. Procena frakture na osnovu sistema FCAS 2. Priprema pacijenta 3. Postavljanje rama 4. Održavanje higijene rama 5. Dinamizacija: kontrolno snimanje i postepeno skidanje komponenti rama dovode do indukovanog brzog zarastanja fraktura.Pogledajte:

gore