VETERINARSKA KLINIKA
O NAMA
POSLOVANJE
USLUGE
SAZNAJTE VIŠE
KONTAKT
 

SMETNJE U PROHODNOSTI JEDNJAKA


Dešava se vrlo često da životinje, posebno mlade, unesu u usta najrazličitije predmete ili hranu sa kojom dođu u kontakt. Psi su skloniji ovakvim navikama od mačaka. Predmeti koje je životinja unela u usnu duplju najčešće bivaju progutani i dospevaju u jednjak. Ako su predmeti manji i glatki, oni prolaze kroz jednjak i odlaze dalje u digestivni trakt. Međutim, ako su predmeti veliki i oštrih ivica zaglavljuju se u jednjaku. Pojava obstrukcije jednjaka stranim telima je ređa nego što bi se očekivalo s obzirom koliko često psi i mačke unose strana tela u digestivni trakt. Ovo se dešava zbog velike mogućnosti jednjaka da se rastegne. Najčešće se opstrukcije pojavljuju na onim mestima na jednjaku gde on najmanje može da se istegne a to su : ulaz u grudnu duplju, u okolini baze srca i deo jednjaka pred njegovo ulivanje u želudac. Strana tela u jednjaku koja se najčešće nalaze kod pasa su delovi kostiju, a kod mačaka su najčešće u pitanju različite igračke.

Veličina i oblik oštećenja jednjaka stranim telom zavisi od vrste stranog tela, njegove veličine, ivica stranog tela i trajanja obsrukcije jednjaka pre intervencije veterinara. Oštećenja koja na jednjaku izazivaju strana tela mogu da budu blaga, u vidu rana, ali i vrlo ozbiljna, tako da je život životinje doveden u pitanje.


Klinički znaci

Opstrukcija jednjaka stranim telima se, kao što je već rečeno, češće javlja kod mladih nego kod starijih životinja, češće kod pasa nego kod mačaka. Primećeno je da se opsrkcija jednjaka stranim telima sreće češće kod terijera i pasa u tipu terijera nego kod ostalih rasa.

Pojava kliničkih znakova može da varira od vrlo blagih, gotovo neprimetnih simptoma, do dramatične kliničke slike.

Kada je u pitanju delimična opstrukcija lumena jednjaka, znači kada strano telo ne blokira potpuno lumen jednjaka već omogućava delimičnu pasažu sadržaja, dešava se da životinja ne pokazuje nikakve simptome i do nekoliko nedelja od kada je problem nastao. Vlasnik počinje da primećuje da mu ljubimac mršavi, da često povrati nesvarenu čvrstu hranu koju je jeo, da je sve manje raspoložen za šetnju i za igru, primetno je da ima problema sa gutanjem ili guta na prazno i pojačano balavi. Ako vlasnik zanemari navedene simptome klinička slika se dalje razvija i komplikuje. Javljaju se problemi sa disanjem, kašalj i drugi znakovi oboljenja respiratornog trakta.

Kod potpune opstrukcije lumena jednjaka, znači kada strano telo potpuno zatvara lumen jednjaka i onemogućava ikakvu pasažu sadržaja, simptomi kod obolele životinje su vrlo upadljivi. Životinja izraženo balavi, kašlje, gura prednje šape u usta, ako unese ikakvu hranu ili tečnost ispovrati ih nepromenjene, uznemirena je i kao da traži pomoć od vlasnika.


Dijagnoza

Saopštenje vlasnika da njegov ljubimac ima sklonost da unosi različite predmete u usta, uz prisustvo znakova oboljenja jednjaka, veterinaru daju osnov da postavi sumnju da je kod dovedene životinje u pitanju opstruktivno oboljenje jednjaka.

Veterinar prilikom opšteg kliničkog pregleda pacijenta detaljno prepipava vratni deo jednjaka jer se nekada može desiti da je strano telo locirano u ovom regionu i da ga je moguće napipati.

Siguran metod dijagnostike je rentgenološki pregled pacijenta. Ako postoji sumnja da je životinja progutala kost ili kamen, radi se rentgenološki pregled bez kontrasta, ali ako postoji sumnja da je životinja unela strano telo od nekog drugog materijala, potreban je kontrastni rentgenološki pregled. Ezofagoskopija je koristan i dobar metod za dijagnostiku jer omogućava veterinaru da vidi strano telo, da mu odredi tačnu lokaciju i da proceni stepen oštećenja sluzokože jednjaka.


Terapija

Čim se postavi dijagnoza opstrukcije jednjaka stranim telom, treba da se pristupi njegovom odstranjivanju. Što duže strano telo stoji u jednjaku, nastaju veća oštećenja sluzokože jednjaka i veća je mogućnost sekundarnih komplikacija.

Najpre veterinar pokušava da strano telo ukloni konzervativno. Konzervativno uklanjanje može da se vrši uz pomoć ezofagoskopije, gastričnih tubusa ili katetera. Cilj konzervativnih metoda je da se pokuša da se strano telo odglavi od mesta u jednjaku gde se zaglavilo i ako je moguće da se iy jednjaka izvadi. Ako je u pitanju veće strano telo, potrebno je da se ono uz pomoć odgovarajućih instrumenata usitni da bi njegovo vađenje bilo moguće. Ako strano telo ne može da se izvadi iz jednjka kroz usta, veterinar pokušava da ga iz jednjaka potisne u želudac. U slučaju da konzervativni metod odstranjivanja stranog tela uspe, posledično dolazi do upale sluzokože jednjaka koju treba lečiti na odgovarajući način, o čemu smo govorili u prošlom broju (Zova(. Potrebno je da životinja narednih 48 sati gladuje.

Strana tela koja ne mogu da se odstrane konzervativno, zahtevaju hirušku intervenciju. Hiruška intervencija je takođe indikovana kada strano telo perforira jednjak ili kada dosta ošteti njegovu sluzokožu. Hiruški zahvati na jednjaku su dosta komplikovani i česte su posledične komplikacije.dipl.vet.spec. Nikoleta Kostić
Dr sci.vet. Slobodan Novak

gore