VETERINARSKA KLINIKA
O NAMA
POSLOVANJE
USLUGE
SAZNAJTE VIŠE
KONTAKT
 

ULTRAZVUK U VETERINARSKOJ MEDICINI
- primena kod pasa i mačaka -Primena ultrazvuka u veterinarskoj medicini kao savremenog dijagnostičkog sredstva postaje sve raširenija u našoj zemlji. Pri tome, treba imati u vidu prednosti ove dijagnostičke metode, kao i limitacije ultrazvučnog pregleda.

Vlasnici kućnih ljubimaca trebali bi da znaju neka osnovna načela pri upotrebi ovog dijagnostičkog sredstva. Vrlo često analogija sa primenom ultrazvuka u humanoj medicini dovodi do konfuzije i stvara zablude kod vlasnika kada su u pitanju pregledi njihovih ljubimaca.

Ultrazvučni pregled je sigurna, neinvazivna dijagnostička tehnika koja omogućava dobijanje informacija o unutrašnjoj arhitekturi organa u grudnoj duplji i abdomenu. Primenom ultrazvuka moguće je pratiti i funkciju nekih organa (npr.rad srca-ehokardiografija).

Ultrazvuk je našao primenu u dijagnostici oboljenja organa grudnog koša (prvenstveno srca,ali i nekih drugih promena), organa u abdomenu (jetra, bubrezi, digestivni trakt, reproduktivni trakt itd.), oftalmologiji kao i nekih oboljenja vezanih za lokomotorni sistem (povrede tetiva kod konja i sl.).

Pregled ultrazvukom ne može zameniti druge dijagnostčke metode (poput npr.rendgenskog pregleda), nego zajedno sa ostalim dijagnostičkim metodama pomaže dobijanju kompletnije informacije o zdravsvenom stanju pacijenta.

Potrebno je istaći da kvalitet pregleda ultrazvukom izrazito zavisi od kompetentnosti i obučenosti onoga ko pregled vrši. Dok prilikom primene nekih drugih dijagnostičkih sredstava veterinar može biti oslonjen na pomoć tehničkog kadra, kod primene ultrazvuka kvalitet dobijenih informacija zavisi direktno od njegove stručne osposobljenosti i kvaliteta samog aparata.

Izuzetno je važno pravilno pripremiti pacijenta za pregled. Pacijent mora biti adekvatno pozicioniran (veoma je retka upotreba sedativa pri ultrazvučnom pregledu), a dlaka sa regije koju ili kroz koju pregledamo mora biti ošišana kao za hiruršku pripremu. Dlaka ima tendenciju da sakuplja prljavštinu koja može da predstavlja artefakte pri pregledu kao i da onemogućava dobar kontakt ultrazvučne sonde i kože pacijenta.

Budući da je vazduh izrazito nepovoljna sredina za ultrazvuk, primena ultrazvučnog gela je neophodna da bi se ostvario potreban kontakt sonde sa kožom pacijenta i shodno tome dobila zadovoljavajuća slika/imidž.

Kvalitetna veterinarska praksa podrazumeva upoznavanje vlasnika pacijenta sa tehnikom izvođenja pregleda, koje organe je moguće pregledati i koje se patološke promene najčešće na njima uočavaju. Kao primer, često spominjan u veterinarskoj praksi, dobro je istaći pregled reproduktivnih organa kućnih ljubimaca, prvenstveno pasa i mačaka.

Kvalitet dijagnostičkih informacija koji se dobija pregledom muških i ženskih polnih organa se znatno razlikuje. Tako je, na primer, pregled testisa i prostate, kada nisu patološki promenjeni, znatno jednostavniji nego pregled fiziolški normalnih, ženskih polnih organa.

Jajnike i matericu psa ili mačke, kada na njima nema patoloških promena je vrlo teško, zbog anatomskih specifičnosti, kvalitetno pregledati. Takav pregled zahteva visoku stručnost onoga ko pregleda i izuzetno kvalitetnu aparaturu.

S druge strane, dijagnostika i praćenje trudnoće su postali rutinska procedura u veterinarskoj praksi malih životinja. Trudnoću je moguće dijagnostikovati rutinski između treće i četvrte nedelje graviditeta dok pregledi svake dve nedelje nakon tog perioda omogućavaju praćenje vitalnih funkcija plodova.

Broj plodova nije uvek moguće odrediti, pogotovo u slučajevima kada je taj broj veći. Anatomska specifičnost polnih organa kod kuje i mačke onemogućava određicvanje tačnog broja plodova osim u slučajevima kada je taj broj jako mali.U takvim slučajevima, kada je broj plodova mali, ultrazvuk je neophodan da bi se pratile vitalne funkcije ploda i eventualno odredio najpovoljniji momenat za carski rez.

Za razliku od upotrebe u humanoj medicini, u veterini malih životinja ultrazvučnim pregledom nije moguće određivanje pola budućeg potomstva.

Kod nekih oboljenja urinarnog trakta (pre svega oboljenja bubrega i mokraćne bešike), ultrazvučnim pregledom se vrlo lako i sigurno dolazi do dijagnoze. Kamenje u mokraćnoj bešici i eventualno u bubrezima lako je dijagnostikovati ultrazvučnim pregledom. Takođe, promene na bubrezima kao npr. hidronefroza, PKD (policistična bolest bubrega kod mačaka), perirenalna oboljenja, tumore mogu se otkriti još u početnim stadijumima i tako omogućiti pravovremenu terapiju.

Dodatna upotreba ultrazvuka u veterini našla je primenu pri procedurama kao što su:
  • ultrazvučno-vođena biopsija unutrašnjih organa za histopatologiju i kulturu
  • ultrazvučno-vođena aspiracija (FNA) organa za citologiju i kulturu
  • cistocenteza -za uzimanje i dodatne analize urina
  • aspiracija sadržaja iz žučne kesice za kulturu i holangiografiju
  • dijagnostika i drenaža abscesa i cista
  • bubrežna pijelocenteza
Nadamo se da je ovaj kratki osvrt na primenu ultrazvuka u veterini pojasnio vlasnicima o kakvoj se vrsti pregleda radi i kakva dijagnostička korist može da bude od njega.

Denis Novak DVM
BVSc MRCVSPogledajte:

gore