Laboratorijska
dijagnostika

Hematologija i biohemija
Bakteriološki i mikološki pregledi
Mikroskopska dijagnostika
Patohistologija
Testiranje mačaka na FeLV i FIV

Laboratorijska dijagnostika u našoj klinici

Zbog sigurnijeg i bržeg puta do dijagnoze posebnu pažnju smo posvetili laboratorijskoj dijagnostici.

Mnoge dijagnostičke procedure ne zahtevaju puno vremena i mogu se uraditi dok su klijenti u klinici, a mogu da nas usmere ili direktno dovedu do prave dijagnoze.

Koprološki pregled:

Pregledom stolice možemo da utvrdimo prisustvo odraslih oblika ili jaja parazita koji često dovode do problema u digestivnom traktu vašeg ljubimca.

Pregled krvi: kompletna biohemija, hormoni, hematologija, krvni razmaz.

Rutinska preoperativna analiza krvi je preporuka za svakog našeg pacijenta. Odstupanje od referentnih vrednosti može da nam otkrije probleme kod vašeg ljubimca koji još nisu dali kliničke simptome, a mogli bi da se pogoršaju nakon hirurške intervencije. Ovo je preporuka zbog sigurnosti vašeg ljubimca.

Naravno kod svake sumnje na bolest bubrega ili jetre, endokrinu ili metaboličku bolest i svakog akutno lošeg stanja najviše korisnih informacija dobijamo analizom krvi.

Brzi testovi: infektivne bolesti mačaka ( FIV, FeLV ), infektivne bolesti pasa (parvoviroza , infekcije korona virusom, štenećak), giardia, erlihija, lajmska bolest, srčani crv…

Citovaginalni brisevi: Veliki deo rada u laboratoriji zauzima određivanje plodnih dana kod kuja tj. utvrđivanje optimalnog vremena za parenje na osnovu nivoa progesterona i citovaginalnog brisa.

Skarifikat kože nam takođe pomaže u rešavanju problema na koži vaših ljubimaca. Ovom jednostavnom i brzom metodom može se utvrditi prisustvo ektoparazita.

Citološki razmazi nam takođe daju značajne informacije o problemu koji muči vašeg ljubimca.

U našoj laboratoriji radimo i preglede citoloških preparata dobijenih aspiracijom iglom. Uzorkovanje je brzo i bezbolno za vašeg ljubimca, a nama puno pomaže u diferencijaciji porekla nastale promene a često nas dovodi i do tačne dijagnoze.

Najsigurnija dijagnoza se dobija patohistološkim pregledom što podrazumeva hirurški zahvat u opštoj anesteziji pri čemu se radi biopsija ili potpuno uklanjanje promenjenog tkiva.
U našoj klinici radimo i pripremu seruma za određivanje titra antitela na virus besnila. Dovoljno je samo da dovedete vašeg ljubimca, mi ćemo uzorkovati i obraditi kv i poslati serum u referentnu laboratoriju.

TESTIRANJE MAČAKA NA FeLV i FIV

Zašto testirati mačku na prisustvo FeLV i FIV?

    • FeLV i FIV variraju u svojoj kliničkoj prezentaciji i definitivnu dijagnozu je jedino moguće postaviti testiranjem na prisustvo antigena ,odnosno antitela.
    • FeLV i FIV su izuzetno lako prenosiva oboljenja mačaka sa nepovoljnom prognozom.
    • Testiranje mačaka na FeLV i FIV je uslov za korišćenje mačaka u priplodu jer se uzročnici oboljenja mogu preneti na potomstvo.
    • Testiranje mačaka na FeLV i FIV je sastavni deo uzgojne i zdravstvene kontrole mačaka.
    • Sve mačke obolele od bilo koje hronične bolesti ili mačke sa nejasnim kliničkim simptomima treba testirati na FeLV i FIV.

Kako testirati mačku na FeLV i FIV?

Testovi su lako izvodljivi, brzi i vrlo pouzdani. Potrebna je samo jedna kap krvi i rezultati su dostupni za nekoliko minuta.

Translate »