Poslovanje

Zakazivanje

Da bismo efikasnije organizovali Vaše i naše vreme preporučujemo da unapred zakažete pregled Vašeg ljubimca.

To Vama omogućava da bolje planirate svoje vreme, a nama da Vam preporučimo veterinara koji je specijalizovan u određenoj oblasti medicine ili hirurgije.

Trudimo se da u potpunosti ispoštujemo zakazane termine, ali Vas molimo da uvažite hitne slučajeve ili stanja kada je potrebna dodatna konsultacija oko pojedinih pacijenata.

Veliki broj pacijenata u našoj svakodnevnoj praksi dolazi sa uputom od kolega na drugo mišljenje, ili vlasnici žele da čuju i naše mišljenje u određenim situacijama.
Takvi pacijenti zahtevaju više vremena. Molimo Vas da u tim slučajevima ponesete svu raniju medicinsku dokumentaciju (rendgenske snimke, nalaze laboratorijskih analiza itd.), a naš tim je uvek spreman da se konsultuje sa kolegama koji su prethodno vodili slučaj.

Pacijentima koji su zakazani za procedure pod sedacijom ili u opštoj anesteziji treba uskratiti hranu 8 – 12 sati pred dolazak u kliniku, dok vodu treba skloniti 2 sata pre dolaska.

Zbog opšte sigurnosti molimo Vas da vaše ljubimce držite u adekvatnim, namenskim transporterima ili na povodnicima.

Ukoliko je za Vašeg ljubimca neophodno bolničko lečenje ili kraća hospitalizacija poželjno je doneti prostirku, ćebe ili slične stvari koje će Vašem ljubimcu učiniti boravak u našoj ordinaciji prijatnijim.

Plaćanje

Nastojimo da pružimo i omogućimo visoki nivo veterinarske usluge za naše pacijente. Zbog toga većinu raspoloživih sredstava ulažemo u našu edukaciju i nabavku moderne i sigurne opreme.

Svaki korisnik/klijent mora uzeti u obzir i cenu kada se odlučuje da izabere neku uslugu ili proizvod. Međutim, izbor medicinske usluge baziran isključivo na ceni često nije i najbolji izbor.

Naše su cene odraz kvaliteta usluge koju pružamo. Formirane su na realnim troškovima i na stručnoj osposobljenosti da pružimo kvalitetan i kompletan tretman za naše pacijente.

Trudimo se da cene budu primerene, realno usklađene sa kvalitetom usluge koju pružamo i tržišno konkurentne.

Složene hirurške intervencije uključuju često upotrebu visoko kvalitetnih materijala i implantata, dok savremena dijagnostika uključuje upotrebu visoko sofisticiranih, modernih medicinskih aparata. To svakako ima udeo u finalnoj ceni za pojedine usluge.

Svi članovi našeg tima se trude da unapred predoče troškove pojedinih intervencija i procedura.

Ukoliko to nije slučaj, molimo Vas da se informišete o cenama naših usluga unapred.

Ukoliko su Vaša novčana sredstva za lečenje i tretman ograničena, potrudićemo se da nađemo alternative u načinu plaćanja ili izboru tehnika hirurških intervencija. Naravno, to ne znači umanjeni kvalitet usluge ili korišćenje nekvalitetnih produkata.

Plaćanje računa se očekuje nakon svake pojedinačno izvršene usluge, datog tretmana, izvedene hirurške intervencije ili prodatog medicinskog proizvoda.

Ukoliko Vaš kućni ljubimac treba da bude hospitalizovan, potrebno je regulisati račun od prvog dana pregleda i ostaviti depozit u visini polovine procenjenih troškova lečenja. Kompletno regulisanje računa je nakon završetka lečenja ukoliko nema nepredviđenih komplikacija ili dodatnih procedura koje nismo mogli pretpostaviti prilikom prijema pacijenta.

Mi pružamo usluge i van uobičajenog radnog vremena za hitne slučajeve – 24 sata 365 dana u godini.

To podrazumeva naš dodatni angažman da bismo Vam pomogli. Cene za takve usluge su više nego u toku regularnog radnog vremena.

Cene pojedinih usluga

 • Klinički pregled – 10 – 30e
 • Vakcinacija (uključujući klinički pregled i konsultaciju) – 18e
 • Vakcinacija protiv besnila i mikročipovanje (uključuje pasoš i trajnu registraciju u Vet – Up bazi podataka) – 20e
 • Redovna godišnja vakcinacija je prilika da se Vaš ljubimac detaljno pregleda i da se blagovremeno primete eventualni zdravstveni nedostaci
 • Radiografija – rendgenski snimak – 1/1 snimak, 1 projekcija – 20e
 • Ultrazvučni pregled – 25 – 50e
 • Kastracija mačora – 45e
 • Sterilizacija mačke – 60e
 • Kastracija psa – 80 – 130e *
 • Sterilizacija kuje – 110 -180e *
 • Kastracija i sterilizacija pasa do 8 meseci starosti, popust 20%

Uzgojni pregledi:

 • HD/ED – pregled na displaziju kukova i laktova – 100e – 130e
 • HD – 60e – 75e
 • ED – 60e – 75e
 • Oftalmološki pregled sa sertifikatom – 40e
 • Pregled luksacije patele ( koleno ) – 40e
 • Kardiološki pregled – ehokardiografija – 70e

Cene mogu varirati za pojedine rase.

Za sve ostale uzgojne preglede kontaktirajte nas.

Sve hirurške intervencije se vrše u opštoj inhalacionoj anesteziji.

Svi pacijenti dobijaju intravensku infuziju i lekove protiv bolova.

Cena uključuje opštu anesteziju, hiruršku intervenciju, preoperativne lekove i dnevnu hospitalizaciju.

*cena varira u zavsinosti od telesne mase psa

Cene su izražene u evrima radi lakše orijentacije – plaćanje je u rsd.

Komunikacija

Uložićemo maksimalan trud i kapacitete osoblja da Vas regularno obavestimo i informišemo o zdravstvenom stanju naših pacijenata, laboratorijskim i drugim nalazima i eventualnim korekcijama tretmana.

U nekim slučajevima će nam biti potrebna Vaša usmena ili pismena saglasnost za izvođenje intervencija koje nismo mogli predvideti.

Molimo Vas da imate razumevanja da Vaš doktor može biti zauzet drugim pacijentom ili u operacionoj sali i da nije uvek moguće da odgovori na Vaš telefonski poziv. Ostali članovi tima Vam mogu pomoći u tim slučajevima.

Imajte na umu da telefonska ili elektronska komunikacija nije zamena za tretman ili dijagnostiku oboljenja kod Vaših kućnih ljubimaca. Mi nismo u mogućnosti da im pomognemo ukoliko ih ne pregledamo i ako ih ne viđamo na redovnim kontrolama.

U većini slučajeva prilikom završenog pregleda ili nakon hirurške intervencije dobićete pisane instrukcije oko tretmana i terapije za pacijenta. Vrlo je važno da ispoštujete zakazane termine za kontrolne preglede i preporučene procedure kako bismo mogli da pratimo napredak lečenja ili oporavka nakon hirurgije.

Ove posete su vrlo važne jer nam pomažu da procenimo kada se Vaš ljubimac vraća u svoju svakodnevnu aktivnost.

Molimo Vas da nas obavestite ako niste u mogućnosti da ispoštujete zakazane kontrole. Ne preduzimajte tretmane bez kontakta sa Vašim veterinarom. Neki od lekova koji postoje u apotekama za ljude nisu pogodni za životinje i ne mogu da se kombinuju sa eventualnom postojećom terapijom. Tražite savet svog veterinara.

Molimo Vas da nas kontaktirate ukoliko ste zabrinuti iz bilo kojeg razloga za Vašeg ljubimca.

Translate »